ประวัติความเป็นมา

           โอ่งมังกรได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินไทยมากว่า 80 ปีแล้ว ณ ดินแดนฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ที่ได้ชื่อว่า ดินดีเหมาะแก่การทำโอ่ง ที่จังหวัดราชบุรี เมื่อปี 2476 นาย ฮง แซ่เตี่ย และ นาย จือเหม็ง แซ่อึ้ง เป็นชาวจีนจากเมืองปั้งโคย ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย และได้พบว่า แหล่งดินที่จังหวัดราชบุรีเหมาะแก่การปั้นโอ่ง จึงหุ้นกันก่อตั้งโรงโอ่ง จนเป็นที่มาของโรงโอ่ง เก้าแซไถ่ และ เถ้าฮงไถ่ โดย โรงโอ่งเถาแซไถ่เน้นผลิตโอ่งและกระถางต้นไม้ ส่วน โรงโอ่งเถ้าฮงไถ่ เน้นเครื่องเซรามิกและเครื่องประดับตกแต่ง ปัจจุบัน ทายาทรุ่นที่ 3 คุณ พงษ์ศักดิ์   สุพานิชารภาชน์เป็นเจ้าของ

VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110

           สมัยก่อน โอ่งได้เป็นที่ต้องการอย่างแพร่หลาย เพราะ แต่ละบ้าน จำเป็นที่จะต้องมีภาชนะบรรจุน้ำ ซึ่งภาชนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น โอ่งหรือถังไม้ พอมีการตั้งโรงงาน โอ่งก็กลายเป็นธุรกิจการค้า โดยเฉพาะสมัยสงครามโลก โอ่งที่นำเข้าจากเมืองจีนเริ่มขลาดแคลน โรงงานจึงต้องผลิตส่ง โดยโรงโอ่งสมัยนั้นจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เพื่อง่ายต่อการขนส่งมังกรเป็นเทพเจ้าแห่งพลังความดีงาม และชีวิต ถือเป็นสัตว์มงคลตามเทพนิยายจีน ช่างปั้นจึงเลือกนำมาปั้นเป็นลวดลายบนโอ่ง จนกลายเป็นที่มาของโอ่งมังกร ราชบุรี   การปั้นโอ่งและการวาดลายบนโอ่งนั้น มีมีบันทึกไว้เป็นตำรา อาศัยโดยการสืบทอดฝีมือผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง อาศัยความชำนาญ

           ในอดีตโอ่งมังกรเป็นมากกว่าภาชนะบรรจุน้ำ แต่ยังเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะอันมั่งคั่งของผู้ที่ครอบครอง ด้วยระยะทางที่ไกลจากแหล่งผลิตทำให้ราคาของโอ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัว โอ่งจึงเป็นเครื่องชี้สถานภาพทางสังคมของคนสมัยก่อน ปัจจุบันมีการใช้ถังพลาสติกแทนโอ่งความต้องการใช้โอ่งจึงลดน้อยลง เถ้าฮงไถ่จึงได้มีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง รับงานเฉพาะทางมากขึ้น โดยเฉพาะกระถางบอนไซ บอนไซต้องการกระถางเฉพาะที่เหมาะกับขนาด เน้นคุณภาพและฐานเฉพาะ ราคาก็จะแตกต่างกัน จึงทำให้เถ้าฮงไถ่อยู่ได้ ซึงในปัจจุบันได้หยุดผลิตโอ่งไปแล้ว โอ่งมีลักษณะคงทน ไม่มีสารเคมี ปัจจุบันจึงใช้ถนอมอาหาร เช่น ดองผักกาด ดองหน่อไม้ แทนการใส่น้ำเช่นในอดีต จึงเป็นที่ต้องการมาก โดยเฉพาะเกาหลี ได้สั่งโอ่งไปหมักกิมจิ หมักเหล้า เพราะโอ่งปลอดสารเคมี โอ่งยิ่งเป็นขอขึ้นชื่อมากของจังหวัดราชบุรีดังที่ปรากฏอยู่ในคำขวัญของจังหวัดราชบุรี

คนสวยโพธาราม
คนงามบ้านโป่ง
เมืองโอ่งมังกร
วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม
ตลาดน้ำดำเนิน
เพลินค้างคาวร้อยล้าน
ย่านยี่สกปลาดี

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s